احراز هویت

احراز هویت در سیستم ipeiran احراز هویت از طریق مطابقت صاحب خط تلفن ایران و دارنده کارت بانکی هست و در این سیستم نیازی به ارسال عکس مدارک بصورت پیشفرض نیست ولی اگر کاربر فعالیت مشکوک داشته باشد آی پی ایران این حق را دارد تا از وی درخواست ارسال مدارک نماید. درصورتی که دارنده […]